Giải pháp Các quy trình bán hàng phổ biết nhất(pos system diagram)


Mô tả các quy trình bán hàng 3 bộ phận
-Phục vụ
-Thu ngân
-Nhà bếp

QUY TRÌNH THỨ 1:
Là một trong các quy trình bán hàng truyền thống .Ưu điểm của quy trình này là tiết kiệm chi phí phần cứng ,trang thiết bị,phù hợp với các quán có quy mô nhỏ 
Nhược điểm:Bán thủ công,chưa đạt được yêu cầu quản lý khắc khe.


MÔ TẢ:

Phục vụ nhận yêu cầu của khách hàng tại bàn bao gồm món ăn và món uống .v.v và ghi trên phiếu order 2 liên

Chuyền phiếu oder liên 2 cho thu ngân

Thu ngân nhận phiếu và nhập yêu cầu của bàn đó vào phần mềm

Thu ngân in phiếu order ra cho phục vụ

Phục vụ cầm phiếu order chuyển cho bộ phận bếp

Bếp thực hiện các món yêu cầu và chuyền món ăn cho phục vụ

Kết thúc quy trình

QUY TRÌNH THỨ 2:
Là quy trình sử dụng in phiếu yêu cầu nhà bếp(Order bếp) .Ưu điểm của quy trình này là quản lý một cách hiệu quả nhất về hàng hàng hóa không sợ thất thoát,sai lệch sử dụng cho các quán có quy mô vừa và lớn


MÔ TẢ:

Phục vụ nhận yêu cầu của khách hàng tại bàn bao gồm món ăn và món uống .v.v và ghi trên phiếu order 2 liên

Chuyền phiếu oder liên 2 cho thu ngân

Thu ngân nhận phiếu và nhập yêu cầu của bàn đó vào phần mềm

Phần mềm sẽ tự động phân loại nhóm sản phẩm và in phiếu yêu cầu đến bếp đó ví dụ bếp ăn,bếp uống,quầy nước...

Bộ phận bếp sẽ nhận phiếu yêu cầu từ máy in và họ sẽ tự thực hiện yêu cầu đó.

Kết thúc quy trình

QUY TRÌNH THỨ 3:

Là  quy trình order bằng Tablet(máy tính bảng)

MÔ TẢ:

 

Là  quy trình order bằng Tablet(máy tính bảng),khi phục vụ nhận yêu cầu của khách sẽ order bằng Tablet thông qua wifi đến Server trung tâm và phần mềm trên máy thu ngân sẽ nhận được dữ liệu đồng thời máy in nhà bếp sẽ nhận phiếu yêu cầu in ra(phiếu order) .

Ưu điểm của quy trình này là :Giảm thiểu tối đa hoạt động di chuyển của phục vụ ,tăng tốc thời gian yêu cầu vì nhiều phục vụ có thể order cùng 1 lúc nếu trang bị nhiều Tablet(Máy tính bảng) quy trình trang bị cho quán có quy mô lớn
Nhược điểm:Chi phi tốn kém,phụ thuộc vào Wifi nếu wifi mất kết nối chuyển order tại quầy trở về quy trình 2Giải pháp khác


Facebook

Liên h?