CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-6281056 - 0913.416.056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com
 

Giải pháp Theo dõi online


-Xem trực tiếp quá trình bán hàng từ điện thoại khi phần mềm trên máy tính đang hoạt động


1.CÀI TRÊN ĐIỆN THOẠI

-NHẬP LINK SAU:
vanct.com/Report/Default.aspx-Đăng nhập tài khoản và mật khẩu và bấm giữ thông tin đăng nhập

1.Giao diện chính sơ đồ bàn
-Busy/Tables: Bàn có khách/Tổng số bàn
-Pending :Chưa giải quyết​
-Received:Tổng tiền đã thu
-Current : Tổng tiền chưa thu
-Màu đỏ :Bàn đang có khách
-Màu xanh :Bàn đã in bill
2.Bấm vào số bàn để xem chi tiết:

-Bấm nút Close để trở về màn hình chính sơ đồ bàn

 

3.Cách đưa icon ra màn hình ngoài trên điện thoại:

-TRÊN ANDROID (SAMSUNG)

                        
 -TRÊN IOS (IPHONE)

                         


Giải pháp khác


Facebook

Liên hệ

CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-6281056 - 0913.416.056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com