CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 628 1056 - 0913 416 056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com

Giải pháp Theo dõi trực tuyến quá trình bán hàng


-Xem trực tiếp quá trình bán hàng mọi lúc mọi nơi -Trên các thiết bị điện thoại ,máy tính bảng,laptop v..v.. -Chỉ cần kết nối Internet


Đăng nhập :www.xem.vanct.com


-Xem trực tiếp quá trình bán hàng mọi lúc mọi nơi
-Trên các thiết bị điện thoại ,máy tính bảng,laptop v..v..
-Chỉ cần kết nối Internet
-Hiển thị các trạng thái bàn ,có khách,không khách,đã in bill
-Liệt kê chi tiết các sản phẩm trong bàn
-Hiện tổng số tiền đã thu và chưa thu


Truy vấn báo cáo


-Liệt kê tổng doanh thu theo ngày ,theo ca
-Liệt kê tổng doanh thu theo nhóm sản phẩm chi tiếtGiải pháp khác


Facebook

Liên hệ

CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 6281 056 - 0913 416 056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com