Giải pháp Các lý do đang gây thất thoát


Bài toán chống thất thoát đang làm đâu đầu các nhà quản lý.

CÁC LÝ DO ĐANG GÂY THẤT THOÁT TRONG CÁC CỬA HÀNG

STT

Các do đang gây tht thoát

 

Bin pháp ngăn chn tht thoát

 

1

Tht thoát do sai lch hàng hóa trong qun lý kho

-Trao quyền cho nhân viên thiếu trung thực

-Quản lý kho lỏng lẻo, không kiểm kho định kì và đúng quy trình

-Số liệu tồn không đúng với thực tế dẫn đến hàng hết hạn dùng và dự trù hàng không được.

-Bòn rút nguyên vật liệu

-Thiếu trách nhiệm gây thất thoát

Tht cht đu ra – vào của kho hàng hóa, ngun vt liệu:

-Qun lý kho ra vào bằng mã vạch

-Quản lý bằng thiết bị kiểm kho

-Sắp xếp hàng hóa theo trật tự theo nhóm hàng

-Phân loại hàng hóa

2

Tht thoát do sai lch trong khi bán hàng

-Nhầm lẫn do quản lý quá nhiều hàng hóa ,phải xử lý nhiều công việc luôn căng thẳng , mệt mỏi

-Tính nhầm,bán nhầm do cộng trừ nhân chia sai.

-Nhầm giá và nhầm số lượng,chủng loại..v..v gây thất thoát

Kim soát đim bán hàng:

Bán hàng bằng mã vạch

Hóa đơn bán hàng

Định mức nguyên vật liệu

3

Tht thoát do chưa sử dng hết năng sut nhân viên

-Năng sut phục vụ ca nhân viên kém, cht lượng phục vụ gim,

-Tài sn bị  tht  thoát  trong  trường  hợp này là lượng khách hàng mất đi

Chuyên môn hóa tăng 50% năng sut nhân viên

4

Thất thoát do nhân viên bán hàng thiếu trung thực

-Nguyên nhân do nhân viên bán hàng thiếu trung thực lợi dụng các kẻ hở điểm yếu của hệ thống quản lý để đục khoét gây thất thoát ví dụ:hàng đổi trả,khuyến mãi,hàng giảm giá..là các nghiệm vụ rất dễ dàng tiêu cực nếu chọn phần mềm không đạt yêu cầu  dẫn đến thất thoát

 

 

-Chọn phần mềm uy tín có kinh nghiệm xử lý các nghiệp vụ chặt chẻ.

5

-Tổ chức công việc không khoa học

Do chọn sai qui trình làm việc dẫn đến giấy tờ sổ sách chi chít,nhiều  người ,nhiều khâu cồng kềnh tốn kém  khi kiểm tra càng khó khăn hơn ,nhưng vẫn kém hiệu quả gây thất thoát.

-Tổ chức công việc cho từng bộ phận

-Lập phiếu,xuất hàng,và bộ phận giao nhận

 

Kết Luận:

Quy trình bán hàng là ti quan trng (1)

Phương pháp quản lý là quan trọng(2)

Năng lực con người là cần có(3)

 

 


Giải pháp khác


Facebook

Liên h?