Giải pháp Bốn bước bán hàng đơn giản trong cửa hàng ăn uống


Bốn bước bán hàng đơn giản trong cửa hàng ăn uống

1.In hóa đơn bán hàng(Bill)

Hóa đơn điện tử gp người qulý luôn kiểm tra được các hot đng bán hàng nai đã bán sn phm nào, bán cho khách hàng nào, thu vbao nhiêu,có giảm giá bao nhiêu,phụ thu các khoản nào.v.v..

2.In phiếu yêu cầu (Captain Order)

Phiếu yêu cầu điện tử giúp người quản lý luôn kiểm tra được các hoạt động xuất hàng từ nhà bếp cũng như các bộ phận xuất hàng khác ai yêu cầu xuất,yêu cầu xuất cái gì,yêu cầu ngày nào lúc mấy giờ là chứng từ gốc để đối chiếu khi cần.

3.Định mức nguyên liệu (Norms of raw materials)

Phiếu tồn kho điện tử định mức nguyên vật liệu sản phẩm chế biến và sản phẩm chuyển bán giúp người quản lý luôn kiểm tra được lượng hàng nhập vào,xuất ra bao nhiêu ,từ đó kiểm tra được lượng hàng hóa hao hụt trong ca làm việc. 

4.In phiếu báo cáo(Daily Report)

Phiếu báo cáo cuối ca giúp cho người quản  lý nắm được doanh thu bán hàng,hàng đổi trả hủy,hàng khuyến mãi và các thông tin về các khách hàng ,các khoản tăng giá , giảm giá,các khoản thu ngoài,chi ngoài.“40% thực phẩm do con người tạo ra không hđược ăn, 25% giao dịch bằng tiền đmua thực phẩm trên thế giới lại nằm trong thùng rác. Lãng pthực phẩm không chlà câu chuyện ca các Tchức Vì môi trường mà còn là câu chuyn ca nhà bếp: “Một hthống POS có ththay đổi thói quen nhân viên. Khi hphải làm quen với vic bạn  đang thedõi nguyên vt liệu thực phm, hbt đu coi trọng thức ăn hơn.

 

CEO ca LeanPath, Phần Lan.

h t t p://w w w.qsr m a gazin e.co m/

sustainability/33-million-ton-diet


 


Giải pháp khác


Facebook

Liên h?