CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-6281056 - 0913.416.056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com
 

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ACEĐịa chỉ : 18/1 Hà Thanh-Vạn Thắng-Nha Trang-Khánh Hòa

Điện thoại : 0258-6281056 - 0913.416.056

MST:4201096281

Site: www.vanct.com

Email:acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số Tài khoản cá nhân : 0061000125898

Phạm Đình Văn

Ngân Hàng Vietcombank

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số Tài khoản công ty : 0061001041900

Cty TNHH phần mềm ACE

Ngân Hàng Vietcombank 

 


     
Liên hệ

CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258-6281056 - 0913.416.056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com