Giải pháp Đặt mã hàng dịch vụ ăn uống


Giới thiệu các phương pháp đặt mã hàng

1.Phương pháp đặt mã hàng bằng kí tự đầu của sản phẩm
Là phương pháp phổ biến nhất ,dùng các kí tự đầu tiên của tên hàng làm mã hàng
Ví dụ:

TÊN HÀNG

ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

1.CAM VẮT
2.CAFE SỮA
3.LẨU HẢI SẢN NHỎ
4.LẨU HẢI SẢN LỚN 
5.BIA TIGER
6.SỮA DÂU
7.SÂM DỨA

CV
FS
LHSN
LHSL
TG
SD
SDU

-Dễ nhớ,dễ hình dung  tên hàng,giúp cho nhân viên mới tiếp cận nhanh
-Không cần phải nhớ mã
-Tiếp vị ngữ khi tìm kiếm
-Là phương pháp được chọn nhiều nhất ở Việt Nam

-Mã sẽ dài khi biều diễn các tên hàng dài
-Xác suất trùng mã cao
-Thường phải bổ sung thêm kí tự (như ở món thứ 6 và thứ 7)
-Kích thướt mã không đồng đều.2.Phương pháp đặt mã hàng bằng nhóm kết hợp
Là phương pháp kết hợp nhóm sản phẩm và số thứ tự
Ví dụ:

TÊN HÀNG

ƯU ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

1.BÒ NƯỚNG LỤI
2.BÒ XÀO
3.BÒ NƯỚNG PHÔMA
4.BÒ NHÚNG DẤM 
5.GÀ HẤP
6.GÀ NƯỚNG
7.GÀ QUAY 1/2 CON

B01
B02
B03
B04
G01
G01
G03

-Bộ mã đẹp ngắn gọn
-Sử dụng ít kí tự để biểu diễn 
-Sắp xếp trình tự nhất định dễ dàng tìm kiếm,tra mã nhanh chóng 
-Phù hợp nhiều ngôn ngữ
-Dùng phổ biết ở nước ngoài(ghi sẳn trên thực đơn)

-Khó nhớ đối với nhân viên mới


Giải pháp khác


Facebook

Liên h?