CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 628 1056 - 0913 416 056
Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com

Phần mềm quản lý ACESOFTS.STOCK V3.2


Loại: Phần mềm, Phần mềm xuất nhập tồn

Bảo hành:

-Phần mềm được thiết kế chuyên dụng sử dụng quản lý bán hàng chyên ngành vật liệu xây dựng ,sắt thép,nhôm kính,phụ kiện nghành nước,nghành dược,các nhà phân phối tạp hóa nói chung.

Mô tả chi tiết


VÌ MỘT DOANH NGHIỆP THÀNH ĐẠT VÀ PHÁT TRIỂN

Trong kinh doanh thời gian rất quý báu đối với các doanh nghiệp. Nhanh chóng và chính xác là phương châm làm việc của thời đại hiện nay. Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp công việc xuất nhập tồn luôn tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự chính xác cao. Chính vì lẽ đó cty chúng tôi đã viết ra phần mềm ACESOFTS.STOCK chuyên về xử lý xuất nhập tồn. Phần mềm tích hợp tất cả các chức năng cơ bản của xuất nhập tồn cùng với giao diện thân thiện và gần gủi với người sử dụng giúp cho quý khách dễ dàng thao tác và xử lý công việc trên phần mềm.

GIỚI THIỆU GIAO DIỆN CHÍNH


CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM

 1. Quản lý danh mục khách hàng nhập xuất và đặt hàng theo khu vực.
 2. Quản lý danh mục sản phẩm theo nhiều nhóm và nhiều giá khác nhau.
 3. Quản lý doanh số, doanh thu và giá vốn.
 4. Quản lý công nợ mua và bán theo hình thức số dư cuối kỳ.
 5. Kiểm tra các loại hàng nhập, hàng xuất, hàng khuyến mãi và hàng tồn.
 6. Chiết khấu linh hoạt.
 7. In phiếu xuất và nối công nợ trên hóa đơn.
 8. In phiếu thu phiếu chi
 9. In tất cả các báo cáo.
 10. Phân quyền người sử dụng và bảo mật.

Đặc biệt hiện nay công ty chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống quản lý từ xa miễn phí để tiện việc quản lý công việc khi quý khách đi công tác.

FORMS NHẬP LIỆU


FORMS XUẤT NHẬP TỒN


PHIẾU XUẤT HÀNG


VÌ MỘT DOANH NGHIỆP THÀNH ĐẠT VÀ PHÁT TRIỂN

Trong kinh doanh thời gian rất quý báu đối với các doanh nghiệp. Nhanh chóng và chính xác là phương châm làm việc của thời đại hiện nay. Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp công việc xuất nhập tồn luôn tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự chính xác cao. Chính vì lẽ đó cty chúng tôi đã viết ra phần mềm ACESOFTS.STOCK chuyên về xử lý xuất nhập tồn. Phần mềm tích hợp tất cả các chức năng cơ bản của xuất nhập tồn cùng với giao diện thân thiện và gần gủi với người sử dụng giúp cho quý khách dễ dàng thao tác và xử lý công việc trên phần mềm.

CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM

 1. Quản lý danh mục khách hàng nhập xuất theo khu vực.
 2. Quản lý danh mục sản phẩm theo nhiều nhóm và nhiều giá khác nhau.
 3. Quản lý doanh số, doanh thu và giá vốn.
 4. Quản lý công nợ mua và bán theo hình thức số dư cuối kỳ.
 5. Kiểm tra các loại hàng nhập, hàng xuất, hàng khuyến mãi và hàng tồn.
 6. Chiết khấu linh hoạt.
 7. In phiếu xuất và nối công nợ trên hóa đơn.
 8. In tất cả các báo cáo.
 9. Phân quyền người sử dụng và bảo mật.

Đặc biệt hiện nay công ty chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống quản lý từ xa miễn phí để tiện việc quản lý công việc khi quý khách đi công tác.

VÌ MỘT DOANH NGHIỆP THÀNH ĐẠT VÀ PHÁT TRIỂN

Trong kinh doanh thời gian rất quý báu đối với các doanh nghiệp. Nhanh chóng và chính xác là phương châm làm việc của thời đại hiện nay. Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp công việc xuất nhập tồn luôn tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự chính xác cao. Chính vì lẽ đó cty chúng tôi đã viết ra phần mềm ACESOFTS.STOCK chuyên về xử lý xuất nhập tồn. Phần mềm tích hợp tất cả các chức năng cơ bản của xuất nhập tồn cùng với giao diện thân thiện và gần gủi với người sử dụng giúp cho quý khách dễ dàng thao tác và xử lý công việc trên phần mềm.

CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM

 1. Quản lý danh mục khách hàng nhập xuất theo khu vực.
 2. Quản lý danh mục sản phẩm theo nhiều nhóm và nhiều giá khác nhau.
 3. Quản lý doanh số, doanh thu và giá vốn.
 4. Quản lý công nợ mua và bán theo hình thức số dư cuối kỳ.
 5. Kiểm tra các loại hàng nhập, hàng xuất, hàng khuyến mãi và hàng tồn.
 6. Chiết khấu linh hoạt.
 7. In phiếu xuất và nối công nợ trên hóa đơn.
 8. In tất cả các báo cáo.
 9. Phân quyền người sử dụng và bảo mật.

Đặc biệt hiện nay công ty chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống quản lý từ xa miễn phí để tiện việc quản lý công việc khi quý khách đi công tác.

VÌ MỘT DOANH NGHIỆP THÀNH ĐẠT VÀ PHÁT TRIỂN

Trong kinh doanh thời gian rất quý báu đối với các doanh nghiệp. Nhanh chóng và chính xác là phương châm làm việc của thời đại hiện nay. Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp công việc xuất nhập tồn luôn tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự chính xác cao. Chính vì lẽ đó cty chúng tôi đã viết ra phần mềm ACESOFTS.STOCK chuyên về xử lý xuất nhập tồn. Phần mềm tích hợp tất cả các chức năng cơ bản của xuất nhập tồn cùng với giao diện thân thiện và gần gủi với người sử dụng giúp cho quý khách dễ dàng thao tác và xử lý công việc trên phần mềm.

CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM

 1. Quản lý danh mục khách hàng nhập xuất theo khu vực.
 2. Quản lý danh mục sản phẩm theo nhiều nhóm và nhiều giá khác nhau.
 3. Quản lý doanh số, doanh thu và giá vốn.
 4. Quản lý công nợ mua và bán theo hình thức số dư cuối kỳ.
 5. Kiểm tra các loại hàng nhập, hàng xuất, hàng khuyến mãi và hàng tồn.
 6. Chiết khấu linh hoạt.
 7. In phiếu xuất và nối công nợ trên hóa đơn.
 8. In tất cả các báo cáo.
 9. Phân quyền người sử dụng và bảo mật.

Đặc biệt hiện nay công ty chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống quản lý từ xa miễn phí để tiện việc quản lý công việc khi quý khách đi công tác.

 • Phiên bản 2014 trở lên bổ sung thêm các tính năng:
 • Tìm kiếm
 • Thu chi,quản lý các chi phí doanh nghiệp
 • Điều chỉnh số dư nợ,dư có
 • Báo cáo qua mang bằng công nghệ điện toán đám mây

 • Sản phẩm khác


  Facebook

  Liên hệ

  CÔNG TY PHẦN MỀM ACE
  Địa chỉ: 18/1 Hà Thanh - Nha Trang - Khánh Hòa
  Điện thoại: 0258 6281 056 - 0913 416 056
  Email: acesofts@gmail.com hoặc dinhvank19@gmail.com